Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФЖРВС

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 37
 • Документ
  Журналістика відкритих даних
  (Назарчук С. Л., 2022) Сидун, Ірина Володимирівна; Sydun, Iryna V.
  Методичні вказівки містять мету та завдання курсу, змістовий план лекційних занять, практичні та самостійні завдання для закріплення практичних навичок. Окремо подані питання для поточного та підсумкового контролю. З метою полегшення самостійного вивчення дисципліни наведено список рекомендованої літератури та електронні ресурси. Методичні вказівки призначені для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Український правопис
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2020) Лакомська, Інна Валеріївна; Lakomska, Inna V.
  Методичні вказівки містять мету та завдання курсу, тематику практичних занять, завдання для самостійної роботи та питання для підсумкового контролю. Також наведено список рекомендованої літератури. Методичні вказівки призначені для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Університетські студії
  (Назарчук С. Л., 2023) Сидун, Ірина Володимирівна; Sydun, Iryna V.
  У методичних рекомендаціях розкривається програма курсу, даються вказівки для опанування лекційним матеріалом. Методичні вказівки містять мету та завдання курсу, змістовий план лекційних занять, самостійні завдання для закріплення практичних навичок. Окремо подані питання для поточного та підсумкового контролю. З метою полегшення самостійного вивчення дисципліни наведено список рекомендованої літератури та електронні ресурси.
 • Документ
  Карикатура як соціокультурний феномен
  (Назарчук С. Л., 2023) Ковальський, Станіслав Валентинович; Kovalskyi, Stanislav V.
  Методичні рекомендації мають на меті оптимізацію підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти до практичних занять з вибіркової дисципліни «Карикатура як соціокультурний феномен». Видання містить опис предмету, рекомендації щодо особливостей оволодіння навчальним матеріалом, практичні завдання та роз’ясненням щодо їх виконання, список рекомендованої літератури. Рекомендації адресовані здобувачам факультету журналістики, реклами та видавничої справи, а також всім студентам Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
 • Документ
  Релігійне питання на сторінках преси України
  (Назарчук С. Л., 2023) Овсієнко, Станіслав Леонідович; Ovsiienko, Stanislav L.
  У методичних вказівках і завданнях подано програму курсу, методичні вказівки для поглибленого вивчення матеріалу на практичних заняттях, рекомендації для виконання самостійної роботи студентів. Вивчення дисципліни сприятиме ознайомленню майбутніх працівників мас-медіа із сутністю та основними проблемами щодо становища релігії та релігійних організацій на сторінках преси України. Методичні вказівки та завдання призначені для студентів денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Розвиток партій національно-демократичного спрямування в медійному просторі України (1991 – початок ХХІ ст.)
  (Назарчук С. Л., 2023) Овсієнко, Станіслав Леонідович; Ovsiienko, Stanislav L.
  У методичних вказівках і завданнях подано програму курсу, методичні вказівки для поглибленого вивчення матеріалу на практичних заняттях, рекомендації для виконання самостійної роботи студентів. Вивчення дисципліни сприятиме ознайомленню майбутніх працівників мас-медіа із суттю та специфікою історії становлення багатопартійної системи в Україні, особливостей розвитку національно-демократичних партій та їх діяльності (на прикладі політичної партії – Народний Рух України) через призму їхнього висвітлення у засобах масової комунікації. Методичні вказівки та завдання призначені для студентів денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Сучасний медіапродукт: виробництво ЗМІ
  (Назарчук С. Л., 2023) Блінов, Євген Миколайович; Blinov, Yevhen M.
  Методичні вказівки містять мету та завдання курсу «Сучасний медіапродукт: виробництво ЗМІ», тематику лекційних та практичних занять, завдання із самостійної роботи та питання для самоконтролю. Видання містить список рекомендованої літератури. Методичні вказівки призначені для студентів денної та заочної форм навчання факультету журналістики, реклами та видавничої справи.
 • Документ
  Образ і образність як засоби масових комунікацій
  (2022) Коваленко, Алла Федосіївна; Kovalenko, Alla F.
  Методичні вказівки містять матеріали, мету та завдання курсу, тематику лекційних та практичних занять, практичні завдання, завдання для самостійної роботи та питання для самоконтролю. Для виконання самостійної роботи та вивчення дисципліни наведено список рекомендованої літератури та електронні ресурси. Методичні вказівки призначені для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Соціальна комунікація в умовах конфліктів : альтернативні інформаційні потоки
  (2022) Коваленко, Алла Федосіївна; Kovalenko, Alla F.
  Методичні вказівки містять матеріали, мету, завдання курсу, тематику лекційних та практичних занять, практичні завдання, завдання для самостійної роботи й питання для різних форм контролю. Для виконання самостійної роботи і вивчення дисципліни наведено перелік рекомендованої літератури та електронні ресурси. Методичні вказівки призначені для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Міжнародні відносини, світові процеси в рецепції ЗМІ
  (2022) Ковальська, Марина Сергіївна; Kovalska, Maryna S.
  Методичні рекомендації мають на меті оптимізацію підготовки майбутніх журналістів та працівників ЗМІ до практичних занять з вибіркової дисципліни «Міжнародні відносини, світові процеси в рецепції ЗМІ». Видання містить детальний опис предмету, розгорнуті рекомендації щодо особливостей оволодіння навчальним матеріалом до кожного практичного заняття, список рекомендованої літератури. Рекомендації адресовані студентам факультету журналістики, реклами та видавничої справи.
 • Документ
  Мобільна журналістика
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Орлова, Олена Миколаївна; Орлова, Елена Николаевна; Orlova, Olena M.
  Методичні вказівки містять мету та завдання курсу, тематику лекцій, практичних занять та завдання для аудиторного виконання, інформаційні ресурси та питання для самоконтролю. З метою полегшення самостійного вивчення дисципліни наведено список рекомендованої літератури. Методичні вказівки призначені для студентів денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Журналістська майстерність
  (2021) Клюковська, Анна Юріївна; Клюковская, Анна Юрьевна; Kliukovska, Anna Yu.
  Методичні вказівки містять мету та завдання курсу, тематичний план лабораторних занять, рекомендації стосовно оцінювання та підсумкового контролю, список рекомендованої літератури. Навчально-методичне видання призначено для здобувачів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю 061 «Журналістика».
 • Документ
  Дисципліни спеціалізації 1: вибіркові (Основи дикторської майстерності)
  (2021) Орлова, Олена Миколаївна; Орлова, Елена Николаевна; Orlova, Olena M.
  Методичні вказівки містять мету та завдання курсу, тематику лекцій, практичних занять та завдання для аудиторного виконання, інформаційні ресурси та питання для самоконтролю. З метою полегшення самостійного вивчення дисципліни наведено список рекомендованої літератури. Методичні вказівки призначені для студентів денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Дисципліни спеціалізації 1: Вибіркові : Документалізм та документалістика
  (2021) Коваленко, Алла Федосіївна; Kovalenko, Alla F.; Коваленко, Алла Федосеевна
  Методичні вказівки містять матеріали мету та завдання курсу, тематику лекційних занять, завдання для самостійної роботи, теми рефератів та питання для самоконтролю. Методичні вказівки призначені для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Методичні рекомендації для підготовки та захисту курсових і дипломних робіт для другого (магістерського) рівня
  (2021)
  У методичних рекомендаціях вміщено загальні положення, рекомендації з написання, оформлення та захисту дипломних робіт для студентів другого (магістерського) рівня та викладачів факультету журналістики, реклами та видавничої справи. Методичні рекомендації розроблені на основі нормативних документів Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
 • Документ
  Історія української журналістики
  (2021) Сидун, Ірина Володимирівна; Sydun, Iryna V.; Сидун, Ирина Владимировна
  Хрестоматія містить матеріали з українських газет та журналів за період кінця XVIII – до 1920 р. для підготовки до практичних занять, а також самостійного опрацювання з урахуванням вимог навчальної програми до дисципліни «Українська та зарубіжна журналістика». З метою полегшення самостійного вивчення дисципліни наведено список рекомендованої літератури. Хрестоматія призначена для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання, викладачів вищих навчальних закладів, науковців.
 • Документ
  Кримінальна проблематика у ЗМІ: методичні вказівки та завдання
  (2021) Червінчук, Аліна Олегівна; Червинчук, Алина Олеговна; Chervinchuk, Alina O.
  Методичні вказівки містять мету та завдання курсу, тематичний план лекцій, тематику практичних занять, завдання для самостійної роботи, індивідуальної роботи та питання для підсумкового контролю. Для полегшення самостійного вивчення дисципліни наведено список рекомендованої літератури. Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю 061 «Журналістика».
 • Документ
  Кримінальна проблематика у ЗМІ: конспект лекцій
  (2021) Червінчук, Аліна Олегівна; Червинчук, Алина Олеговна; Chervinchuk, Alina O.
  У виданні вміщено мету та завдання курсу, структуру навчальної дисципліни, стислий зміст лекційних занять, контрольні питання та завдання, завдання для самостійної роботи. Задля полегшення самостійного вивчення дисципліни наведено список рекомендованої літератури. Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю 061 «Журналістика».
 • Документ
  Методичні рекомендації для підготовки та захисту творчих дипломних проєктів
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2020) Азєєв, Сергій Володимирович; Azieiev, Serhii V.; Азеев, Сергей Владимирович; Коваленко, Алла Федосіївна; Kovalenko, Alla F.; Коваленко, Алла Федосеевна; Сидун, Ірина Володимирівна; Sydun, Iryna V.; Сидун, Ирина Владимировна; Хобта, Олена Ігорівна
  У методичних рекомендаціях вміщено загальні положення, рекомендації з написання, оформлення та захисту дипломних проєктів для здобувачів та викладачів факультету журналістики, реклами та видавничої справи. Методичні рекомендації розроблені на основі нормативних документів Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Методичні рекомендації призначені для здобувачів вищої освіти та викладачів.
 • Документ
  Українськa та зарубіжна журналістика
  (2020) Сидун, Ірина Володимирівна; Sydun, Iryna V.; Сидун, Ирина Владимировна
  Методичні вказівки містять мету та завдання курсу, тематику лекційних та практичних занять, індивідуальні завдання та питання для самоконтролю. З метою полегшення самостійного вивчення дисципліни наведено список рекомендованої літератури. Методичні вказівки призначені для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання.