Структура та динаміка поповнення фонду бібліотеки Одеського Рішельєвського ліцею за даними офіційної ліцейської періодики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена офіційним виданням Рішельєвського ліцею в Одесі – важливим джерелам історії ліцейської бібліотеки. Офіційне друковане видання Рішельєвського ліцею почало виходити в 1838 р. під назвою «Промови, які були вимовлені на урочистому зібранні Рішельєвського ліцею», у 1845 р. назва була змінена на «Щорічні акти у Рішельєвському ліцеї», а у 1857 р. – на «Урочисті акти Рішельєвського ліцею». Повний комплект періодичного видання (1838–1864 рр.) зараз зберігається у фонді Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
The article is devoted to the official periodicals of the Richelieu Lyceum being an important source of the history of the Lyceum library. In 1838 the official printed edition of the Richelieu Lyceum entitled Discourses delivered at the ceremonial meeting of the Richelieu Lyceum began to be published, the title later changed to Annual Speech Day in the Richelieu Lyceum (1845) and Ceremonial Speech Day of the Richelieu Lyceum (1857). A complete set of the periodical (1838‑1864) is being conserved in the stocks of the Scientific Library of the Odessa I. I. Mechnikov National University. The compilers of the official Lyceum periodical aimed at collecting materials for the history of the Richelieu Lyceum as well as disclosing the main aspects of its activities. The purpose of the official publication was to prepare materials for the history of this institution and show the main aspects and real manifestations of its activities and life. The information provided by the official periodicals of the institution is mostly informative. The official edition of the Richelieu Lyceum was published by the management of the educational institution. It usually included scientific reports of professors of Richelieu Lyceum and reports on the work of the institution for the last academic year, the publication could be accompanied by the publication of tables of distribution of teaching hours between teachers of Richelieu Lyceum, texts of ceremonial songs performed by lyceum students district. The contents of the official periodical is strictly informational providing important, although incomplete data on the dynamics of book acquisition of the educational institution, structure of the library, acting librarians, compiling catalogs and inventory of the library stocks, as well as giving facts on donators and teaching staff and lyceum students participating in the library activities.
Опис
Ключові слова
офіціальна періодика Рішельєвського ліцею, бібліотека Рішельєвського ліцею, Рішельєвський ліцей, official periodicals of the Richelieu Lyceum, Library of the Richelieu Lyceum, Richelieu Lyceum
Бібліографічний опис
Бібліотечний Меркурій
ORCID:
УДК