Гумористично-конотативні та іронічні утворення в топонімних сферах України та США

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена типологічному зіставленню гумористично-конотативних утворень у топонімних сферах України та США. Відмінності обумовлені не лише специфічним характером та шляхами розвитку розглянутих мов, не лише різними географічними та історичними умовами їх існування, але й особливостями ономастичного менталітету та традицій народів, які творили ці назви.
В статье рассматриваются юмористично-коннотативные и иронические географические названия Украины и США. Различия обусловлены не только специфическим характером и путями развития рассматриваемых топонимических си- стем, не только разными географическими и историческими условиями их существования, но и особенностями ономастического менталитета и традиций народов, которые создавали эти названия.
The article is devoted to the typological comparison of place-names with connotation of Ukraine and the U. S. A. in the sphere of toponimycs. The differences are caused not only by the specificity of the given languages and their toponymic systems, not only by differences in the geographical and historical conditions of their existence and ways of developments, but also by peculiarities of onomastic mentality and traditions of people who created these names.
Опис
Ключові слова
типологія, топонім, номінація, онімізація, гумор, конотація, типология, топоним, номинация, онимизация, юмор, коннотация, typology, toponym, nomination, humor, onymization, connotation
Бібліографічний опис
Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання