БАЗОВА МОДЕЛЬ ПУБЛІЦИСТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
У статті визначено витоки структури базової моделі публіцистичної комунікації.
В статье установлены истоки структуры базовой модели публицистической коммуникации.
The origins of structure of the base model of publicistic communication have been defined in the article.
Опис
Діалог : Медіа-студії : збірник наукових праць / ред. кол. : відп. ред. Александров О. В. [та ін.]. — Одеса : Астропринт, 2012. — Вип. 15. — 472 с.
Ключові слова
публіцистична комунікація, структура базової моделі, поетика твору, публицистическая коммуникация, структура базовой модели, поэтика произведения, publicistic communication, structure of the base model, poetics of work
Бібліографічний опис
Діалог : Медіа-студії : збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК