ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ПРИЗНАЧЕННЯ СУДДІ ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ЙОГО ВІДВОДУ (САМОВІДВОДУ) У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Фенікс
Анотація
У статті виявлено проблемні аспекти реалізації норм про підстави відводу (самовідводу) в господарському процесі. Автор підкреслює необхідність обов’язкового усунення недоліків, виявлених при дослідженні інституту відводів у процесуальному праві України.
В статье выявлены проблемные аспекты реализации норм об основаниях отвода (самоотвода) в хозяйственном процессе. Автор подчеркивает необходимость обязательного устранения недостатков, выявленных при исследовании института отводов в процессуальном праве Украины.
This article identifies the problematic aspects of the implementation of the rules on the grounds of recusal (self-recusal) in commercial proceedings. The author would like to emphasise the need for mandatory elimination of defects, discovered in the course of exploration of the institute of legal rules embracing the concept of recusation in the procedural law of Ukraine.
Опис
Правова держава = Правовое государство = Сonstitutional State: Науковий журнал / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса.
Ключові слова
відвід, самовідвід, провадження, підстави відводу (самовідводу), господарський процес, отвод, самоотвод, производство, основания отвода (самоотвода), хозяйственный процесс, recusal, self-recusal, proceeding, grounds of recusal (self-recusal)
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК