Концептуальне навантаження ідеонімів у романі А. Левіна «Дитина Розмарі»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Статтю присвячено аналізу концептуалізації ідеонімосфери роману А. Левіна «Дитина Розмарі», зокрема ролі ідеонімів у характеризації антагоніста.
Статья посвящена анализу концептуализации идеонимосферы романа А. Левина «Ребенок Розмари», в особенности роли идеонимов в характеристике антагониста.
The article is dedicated to the analysis of ideonymic sphere of I. Levin’s novel «Rosemary’s Baby», especially to the role of ideonyms in the antagonist’s characterization.
Опис
Ключові слова
поетонімосфера, ідеонім, концептуалізація, художня картина світу, поетонимосфера, идеоним, концептуализация, художественная картина мира, poetonymic sphere, ideonym, conceptualization, artistic map of the world
Бібліографічний опис
Записки з ономастики = Opera in onomastica
DOI
ORCID:
УДК