Гуляє по Дону козак молодий…

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
СПД-ФО Бровкін О.В.
Анотація
Рецензія: Сень Д.В. Казачество Дона и Северо-Западного Кавказа в отношениях с мусульманскими государствами Причерноморья (вторая половина XVІІ – начало XVІІІ вв.): монография /Д.В.Сень. – Ростов-на-Дону, 2009. – 280 с.
Reference: Sen’ D.V. The Cossacks in North Caucasus and Don in their connections with Muslim states in Black Sea region (the second half of the XVІІ – the beginning of the XVІІІ c.): Monograph /D.V.Sen’. – Rostov-on-Don, 2009. – 280 p.
Опис
Чорноморська минувшина : записки відділу історії козацтва на Півдні України / НАН України, НДІ укр. козацтва . – Одеса, 2010.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Чорноморська минувшина : записки відділу історії козацтва на Півдні України
DOI
ORCID:
УДК