ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ФУНКЦІЇ СЛОВА «ХАМ» В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Видавничий дім Дмитра Бураго
Анотація
У статті висвітлюється етимологія слова «х а м», його лексико-семантичні функції в процесі формування української мовно-літературної норми та словотвірна продуктивність.
The etymology of a word "boor",its lexical and semantic functions is studied in this article. These functions are examined during the process Ukrainian literary norm formation and its word-formation efficiency.
В статье изучается этимология слова «х а м», его лексико-семантические функции в процессе формирования украинской литературной нормы и словообразовательная продуктивность.
Опис
Слов'янський збірник. (збірник наукових праць). - К.:Видавничий дім Дмитра Бураго,2012.- Вип.17.- Ч.2
Ключові слова
етимологія, біблійні вислови, еволюція лексико-семантичної системи слова, словотвір, антропоніми, etymology, bible expressions, evolution of lexical and semantic system of a word, word-formation, anthroponomy words and expressions, этимология, библейские выражения, эволюция лексико-семантической системы слова, словообразование, антропонимы
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК