Вербальні засоби вираження звернення до співрозмовника в політичному дискурсі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Об’єктом дослідження є український політичний дискурс (політичні ток-шоу, тексти інавгурацій та новорічних звернень). Предметом – мовні засоби вираження звернення в сучасному українському політичному дискурсі: окремі лексеми, словосполучення, речення. Широкої популярності в останнє десятиліття набули наукові напрями, що виникають з поєднання різних галузей наук. Політична лінгвістика є одним таких підходів, який виник на межі зіткнення різних галузей знань: політології та лінгвістики, етнології, соціальної психології, соціології та інших гуманітарних наук. Необхідність виникнення та розвитку такої науки визначається інтересом суспільства до політичної комунікації.
Опис
Ключові слова
політичний дискурс, політична лінгвістика, політична комунікація, співразмовник
Бібліографічний опис
Філологічні студії
DOI
ORCID:
УДК