ІІst MEDITERreg Graduate Conference for master’s students and early stage researchers

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
The scientific conference for master’s students and young researchers studying in the specialty 291 International Relations, Public Communications and Regional Studies was held within the framework of the project 101047919 – MEDITERreg “THE RING OF MEDITERRANEAN: REGIONAL STUDIES”. The Jean Monnet Module (Grant type ERASMUS-JMO-2021-MODULE) is implemented by the Department of International Relations and headed by the chief of the Department Olga Brusylovska. The conference was held online on May 31, 2023. Among the issues discussed at the conference, the analysis of the theory and practice of regionalism in the Mediterranean, with focus on the Greater Middle East, occupied a prominent place.
Наукова конференція для студентів магістратури та молодих дослідників, які навчаються за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», була проведена в рамках проєкту 101047919 – MEDITERreg «КІЛЬЦЕ СЕРЕДЗЕМНОМОР’Я: РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ». Модуль Жан Монне (Тип гранту ERASMUS-JMO-2021-MODULE) реалізується кафедрою міжнародних відносин та очолюється завідувачкою кафедри Ольгою Брусиловською. Конференція відбулася 31 травня 2023 р. онлайн. Серед питань, що розглядалися на конференції, чільне місце посів аналіз теорії та практики регіоналізму у Середземномор’ї з акцентом на країнах Близького та Середнього Сходу.
Опис
Ключові слова
theory of regionalism, regional studies, Mediterranean, теорія регіоналізму, регіональні студії, Середземномор’я
Бібліографічний опис
Міжнародні та політичні дослідження = Іnternational and Political Studies
ORCID:
УДК