Двадцять років незалежності України в контексті всесвітньої історії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Автор показав місце нової державності України в контексті всесвітньої історії. Виділені чинники, що могли б сприяти виходу України на передові рубежі.
Автор показал место новой государственности Украины в контексте всемирной истории. Выделил факторы, которые могли бы содействовать выходу Украины на передовые рубежи.
The Author has shown the place of a new statehood of Ukraine in the context of the world history. He has marked factors that could contribute to Ukraine’s output on forward line.
Опис
Записки iсторичного факультету. - Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2012.
Ключові слова
Україна, всесвітня історія, «суверенна державність», зворотній соціалізм, історичний досвід, Украина, всемирная история, «суверенная государственность», обратимый социализм, исторический опыт, Ukraine, world history, «sovereign statehood», reversible socialism, historical experience
Бібліографічний опис
Записки історичного факультету
DOI
ORCID:
УДК