До питання про зміст та суб'єктів корупції за новим антикорупційним законодавством України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статті проаналізовано визначення корупції та суб'єктів корупційних правопорушень за новим антикорупційним законодавством. Зазначено, що визначення поняття "корупція" є предметом дискусії як в теорії права, так і в законодавстві. Зроблено висновок, що зміст поняття корупції не відповідає її сутності, а розширення кола суб'єктів корупційних правопорушень на даному етапі є передчасним.
В статье проанализировано определение коррупции и субъектов коррупционных правонарушений по новому антикоррупционному законодательству. Отмечается, что определение понятия "коррупция" является предметом дискуссии как в теории права, так и в законодательстве. Сделан вывод, что содержание понятия коррупции не отвечает ее сущности, а расширение круга субъектов коррупционных правонарушений на данном этапе является преждевременным.
Опис
Ключові слова
корупція, хабарництво, відповідальність юридичних осіб, кримінальне законодавство, коррупция, взяточничество, ответственность юридических лиц, уголовное законодательство
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК