МОТИВАЦІЙНА БАЗА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПРІЗВИСЬК с. ЄРЕМІЇВКА РОЗДІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Неофіційні найменування як засоби вторинної номінації становлять помітний пласт антропонімікону національної мови українського народу. Вивчення українських прізвиськ розпочалося з праць М. Сумцова, В. Охримовича, І. Франка, І. Сухомлина. Окремим питанням народно-побутової антропонімії присвячено розвідки Б. Близнюк, Г. Бучко, М. Лесюка, Є. Черняхівської, Г. В. Сеник, Н. М. Хрустик, М.Л. Микитин-Дружинець
Опис
Філологічні студії : збірник наукових статей студентів філологічного факультету / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. фак. . – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова
Ключові слова
неофіційні найменування, індивідуальні прізвиська
Бібліографічний опис
Філологічні студії : збірник наукових статей студентів філологічного факультету
DOI
ORCID:
УДК