Photoluminescence of CdSe:Ni nanoparticles obtained by chemical method

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Cadmium selenide nanocrystals doped with nickel were prepared in water phase chemistry technique with gelatin acting as capping agent. Structures were characterized using Xray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), visible absorption and photoluminescence spectroscopies. Influence of component concentrations and technological parameters on nanocrystals average size and properties was studied.
Нанокристали CdSe, леговані нікелем, були отримані в водній фазі з додаван- ням желатину як зв’язуючого агенту. Структурні властивості були досліджені за допомогою дифракції рентгенівських променів (XRD), скануючої електронної мікроскопії (SEM), ви- димого поглинання та фотолюмінесцентної спектроскопії. Визначено вплив концентрації компонентів та технологічних параметрів на середній розмір нанокристалів та досліджено їх властивості.
Нанокристаллы CdSe, легированные никелем, были получены в водной фазе с добавлением желатина в качестве связывающего агента. Структурные свойства были исследованы при помощи дифракции рентгеновских лучей (XRD), сканирующей электронной микроскопии (SEM), видимого поглощения та фотолюминесцентной спектрол- скопии. Определено влияние компонентов и технологических параметров на средний размер нанокристаллов и их свойства.
Опис
Ключові слова
cadmium selenide, nanocrystals, absorption edge, photoluminescence, селенід кадмію, нанокристали, край поглинання, фотолюмінесценція, селенид кадмия, нанокристаллы, край поглощения, фотолюминесценция
Бібліографічний опис
Фотоэлектроника = Photoelectronics
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання