Вивчення острова Зміїний у другій половині ХХ століття: формулювання сучасної наукової парадигми

Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
У статті розглядається процес вивчення пам’яток острова Зміїний у другій половині ХХ ст., як один із етапів усвідомлення його культурної важливості.
В статье рассматривается процесс изучения островных памятников во второй половине ХХ ст. отечественными исследователями, как один из этапов понимания его культурной ценности.
The article is about a process of development of island’s Zmiiniy monuments by domestic scientists in the second half of XX century, as one of stages of comprehension of its cultural value.
Опис
Записки iсторичного факультету. - Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2012.
Ключові слова
острів Зміїний, підводні та наземні дослідження, преса, Одеський археологічний музей, археологічні залишки, античний храм, остров Змеиный, подводные и наземные археологические исследования, периодическая печать, Одесский археологический музей, археологические остатки, античный храм, Zmiiniy island, the overland and underwater archaeological excavations, the press, Odessa Archaeological Museum, archaeological remains, ancient temple
Бібліографічний опис
Записки історичного факультету
DOI
ORCID:
УДК