До питання про декореляцію

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена розгляду проблем, пов’язаних з явищем декореляції. Акцентується увага на зміні статусу морфем.
The article is devoted to consideration of the problems connected to the phenomenon of decorrelation. The attention is focused on change of the status of morphemes.
Опис
Ключові слова
морфемна структура, декореляція, зміна статусу морфеми, Morphemic structure, decorrelation, change of the status of morphemes
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
DOI
ORCID:
УДК