Антагоністична активність лактобацил, виділених із кишечника дітей

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2004
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Досліджували антагоністичну активність штамів лактобацил. Встановлено, що більшість досліджених штамів проявляли слабко або середньо виражену антагоністичну активність по відношенню до умовно-патогенних, сапрофітних бактерій та дріж дж еподібних грибів. Виявлено, що домінуючу роль у пригніченні росту індикаторних мікрорганізмів відіграє молочна кислота, яка продукується ізольованими штамами лактобацил.
Опис
Ключові слова
лактобацили, антагоністична активність, лактобациллы, антагонистическая активность, lactobacilli, antagonistic activity
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК