Перенесені ойконіми як характерна ознака молодої топонімічної системи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
1995
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Наявність однакових власних назв у певному ономастичному класі, зумовлену перенесенням або ж повторенням онімів, дослідники розцінюють як одну з ономастичних (чи вужче — топонімічних) універсалій [11:349; 8:56]. А перенесення ойконімів слід, очевидно, вважати однією з типологічних рис, властивих молодій топосистемі [2:49,53-54]. Перенесеними ойконімами (ПО) далі називатимемо іменування поселень, похідні від назв інших поселень або територій — як правило, тих, звідки прийшли першопоселенці. Говорячи про ПО, не маю на увазі ойконіми, утворені від назв сусідніх балок, річок і под. (як-от: с.Санжійка < балка Санжійка). Таких назв серед ойконімів Одещини чимало (4%), і вони мають усі підстави стати предметом спеціального дослідження, як це було зроблено стосовно інших територій [9:106-121; 6:107-112].
Опис
Ключові слова
ономастичний клас, топосистема, ойконім, Одещина
Бібліографічний опис
Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства
Зібрання