ХУДОЖНЯ ФУНКЦІЯ ФРАНКОМОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ПРОЗІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Видавничий дім Дмитра Бураго
Анотація
У статті досліджується художня функція франкомовних вкраплень у прозових творах Лесі Українки «Чашка», «Жаль», «Пізно», «Над морем».
The article deals with the artistic function of French insertions in prose works of Lesya Ukrainka “Cup”, “Sorrow”, “Late”, “Above the sea”.
В статье рассматривается художественная функция франкоязычных заимствований в прозаических произведениях Леси Украинки «Чашка», «Жаль», «Позно», «Над морем».
Опис
Слов'янський збірник. (збірник наукових праць). - К.:Видавничий дім Дмитра Бураго,2012.-Вип.17.- Ч.2.
Ключові слова
прозові твори, оціночно-емоційні тропи, франкомовні запозичення, prose work, evaluating and emotional tropes, French borrowings, прозаические произведения, оценочно-эмоциональные тропы, франкоязычные заимствования
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК