До участі одеситів в установленні пам’ятників переселення чорноморських козаків на Кубань

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
СПД-ФО Бровкін О.В.
Анотація
У статті розглядається питання установлення пам’ятників українському козацтву в умовах самодержавства на Кубані. Порівняно з подібними пам’ятниками Катерині ІІ в Одесі та Санкт-Петербурзі висвітлюється роль одеської української громадськості в установленні пам’ятника у Катеринодарі та на Тамані.
В статье рассматривается вопрос об установке памятников украинскому казачеству в условиях самодержавия на Кубани. В сравнении с созданием памятников Екатерине II в Одессе и Санкт-Петербурге освещается роль одесской украинской общественности в установлении памятников в Екатеринодаре и на Тамани.
The article discusses the establishment of monuments devoted to Ukrainian Cossacks of the Kuban under the epoch of autocracy. In compare to similar monuments of Catherine II in Odessa and St. Petersburg, it highlights the role of the Ukrainian community of Odessa in establishing a monument in Katerynodar and Taman.
Опис
Чорноморська минувшина : записки відділу історії козацтва на Півдні України / НАН України, НДІ укр. козацтва . – Одеса, 2011.
Ключові слова
Чорноморське козацьке військо, пам’ятник Катерині ІІ, Головатий, А., скульптор М. Мікешин, скульптор Едуардс, Кубань, Тамань, Черноморское казачье войско, памятник Екатерине ІІ, Головатый, А., скульптор М. Микешин, скульптор Эдуардс, Black Sea Cossacks, monument of Catherine II, Golovatyi, A., sculptor M. Mikeshyn, sculptor Eduards, Kuban and Taman
Бібліографічний опис
Чорноморська минувшина : записки відділу історії козацтва на Півдні України
DOI
ORCID:
УДК