Cкладні проблеми кваліфікації злочинів в залежності від їх предмету

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статті проаналізовані проблеми кваліфікації суспільно небезпечних діянь, пов’язаних з посяганням на основи суспільної моральності.
В статье на примере правовой оценки общественно опасных деяний против нравственности рассматриваются сложности в их квалификации, которые во многом связаны с дискуссиями в определении предмета некоторых из этих преступлений.
Опис
Ключові слова
кваліфікація злочинів, злочини проти моральності, види злочинів, предмет злочинів проти моральності, квалификация преступлений, преступление против нравственности, виды преступлений, предмет преступлений против нравственности
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК