Chaotic dynamics of non-linear processes in atomic and molecular systems in electromagnetic field and semiconductor and fiber laser devices: new approaches, uniformity and charm of chaos

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Робота присвячена викладенню універсального комплексного хаос-геометричного і квантово-динамічного підходу, що включає низку нових квантових моделей і нових або удосконалених методів аналізу (кореляційний інтеграл, фрактальний аналіз, алгоритми середньої взаємної інформації, хибних найближчих сусідів, показники Ляпунова, сурогатних даних, спектральні методи тощо), для вирішення задач кількісного моделювання і аналізу хаотичної динаміки нелінійних процесів в атомно-молекулярних системах в однорідному і змінному електромагнітному полі і квантово-генераторних, лазерних системах та приладах (у т.ч., волоконних, напівпровідникових лазерах із зворотним зв'язком і т.і.). Для розглянутого класу систем і пристроїв теоретично вивчені сценарії генерації хаосу, отримані кількісні дані по характеристикам хаотичної динаміки і різним режимам функціонування
Работа посвящена изложению универсального комплексного хаос- геометрического и квантово-динамического подхода, который включает ряд новых квантовых моделей и ряд новых или усовершенствованных методов анализа (корреляционный интеграл, фрактальный анализ, алгоритмы средней взаимной информации, ложных ближайших соседей, показатели Ляпунова, суррогатных данных, нелинейный прогноз, спектральные методы и т.д.), для решения задач количественного моделирования и анализа хаотической динамики нелинейных процессов в атомно-молекулярных системах в однородном и переменном электромагнитном поле и квантово-генераторных, лазерных системах и приборах (в т.ч., волоконных, полупроводниковых лазерах с обратной связью и др.). Для рассмотренного класса с систем и устройств теоретически изучены сценарии генерации хаоса, получены количественные данные по характеристикам хаотической динамики и различным режимам функционирования
Опис
Ключові слова
chaotic dynamics, atomic and molecular systems in electromagnetic field, semiconductor and fiber laser devices, chaos-geometric and quantum-dynamics approach, хаотична динаміка, атомні і молекулярні системи в електромагнітному полі, напівпровідникові і волоконні лазери, хаос-геометричний і квантово-динамічний підходи, хаотическая динамика, атомные и молекулярные системы в электромагнитном поле, полупроводниковые и волоконные лазеры, хаос-геометрический и квантово-динамический подходы
Бібліографічний опис
Сенсорна електронiка i мiкросистемнi технологiї = Sensor Electronics and Microsystem Technologies