Правова природа додаткового об'єкта злочину, передбаченого ст. 348 Кримінального кодексу України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Досліджено проблему поняття і значення додаткового об'єкта у теорії вітчизнянного кримінального права, а також роль такого об'єкта у процесі кваліфікації злочину, передбаченного ст. 348 КК України.
Проведенный анализ дает основание к утверждению о том, что преступление, предусмотренное ст. 348 УК, является двуобъектным. Одним из объектов данного преступления являются интересы государства в сфере правоохранительной деятельности, другим объектом преступления — жизнь лиц, осуществляющих деятельность в сфере охраны общественного порядка
Опис
Ключові слова
безпосередній та додатковий об'єкт, працівник правоохоронного органу, життя, близькі родичі, вбивство, охорона громадського порядку, объект, работник правоохранительного органа, жизнь, близкие родственники, убийство, охрана общественного порядка
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК