СТРУКТУРНІ ТИПИ СТАЛИХ ВИСЛОВІВ МОВИ КОЛЯДОК В АСПЕКТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
У статті розглянуто сталі вислови фольклорного мовлення (на матеріалі мови колядок) як усталений засіб увиразнення його психологічного впливу, класифіковано найпоширеніші структурні типи сталих висловів.
В статье рассмотрены устоявшиеся выражения фольклорной речи (на материале колядок) как способ выражения ее психологического влияния, классифицировано структурные типы устоявшихся выражений.
The article touches upon the constant expressions of the folklore (on the material of kolyadka language) as the way to emphasize the sacrality, rhythm and psychological impact of performed text.
Опис
Дiалог: медiа-студiї: збiрник наукових праць / Коллект. автор, вiдп. ред.: Александров, Олександр Васильович ; укр.. - Одеса : ОНУ iм. I.I. Мечникова, 2010.
Ключові слова
колядки, сталі вислови, сугестія, структурні типи, колядки, устоявшиеся виражения, суггестия, структурные типы, Christmas carols, mature expression, suggestion, structural types
Бібліографічний опис
Дiалог: медiа-студiї: збiрник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК