Історико-правові аспекти кримінальної відповідальності медичних працівників за порушення професійних обов’язків

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглянуто історико-правові аспекти кримінальної відпов ідальності медичних працівників за порушення професійних обов’язків та проаналізовано питання визначення понять «нещасні випадки», «лікарська помилка» та «карані упущення»
Требуют дальнейшего изучения вопросы оценки различных нарушений, допускаемых в профессиональной медицинской деятельности. Необходима разработка унифицированной системы используемой терминологии в области охраны интересов личности и общества при исполнении медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей
Опис
Ключові слова
медична допомога, медичний працівник, лікарювання, професійні обов’язки, професійні злочини, нещасний випадок, лікарська помилка, каране упущення, медицинская помощь, медицинский работник, врачевание, профессиональные обязанности, профессиональные преступления, несчастный случай, врачебная ошибка, наказуемое упущение
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК