Динаміка прольоту птахів через острів Зміїний (Чорне море) восени 2008 р. та навесні 2009 р

Анотація
Показана динаміка осіннього (2008 р.) та весняного (2009 р.) прольоту птахів через о. Зміїний, переважно горобцеподібних. Вилов птахів павутинними сітками в цілому відображає тенденцію змін кількості птахів на острові, за винятком днів з сильним вітром.Під час осінньої експедиції 2008 р. у виловах домінували вільшанка (55,6 %),вівчарик-ковалик (8 %), волове очко (7,8 %), мухоловка мала (5,8 %), дрізд співочий (4 %). Навесні 2009 р. найбільш масовими видами були ластівка сільська,вівчарики ковалик та весняний, соловейко східний. Під час експедиції у виловах домінували кропив янка чорноголова (24,2 %), соловейко східний (19,8 %), кропив'янка садова (13,9 %).
Показана динамика осеннего и весеннего пролета птиц через о. Змеиный, преимущественно воробьинообразных. Показано, что вылов птиц паутинными сетками в целом отображает тенденцию изменений количества птиц на острове, за исключением дней с сильным ветром. Во время осенней экспедиции 2008 г. в выловах доминировали зарянка (55,6 %), теньковка (8 %), крапивник (7,8 %), мухоловка малая (5,8 %), дрозд певчий (4 %). Весной 2009 г. наиболее массовыми видами были ласточка деревенская, пеночки: теньковка и весничка, соловей обыкновенный. Во время весенней экспедиции в выловах доминировали: славка черноголовая (24,2 %), соловей обыкновенный (19,8 %),славка садовая (13,9 %).
The dynamics of autumn and spring flight of birds through Zmeiny island (mainly Passeriformes), is rotined. It is rotined that fishing-out of birds on the whole represents the tendency of changes of amount of birds spider web nets on an island, except for days with high wind. During autumn supervisions in 2008 among trapped birds prevailed Erithacus rubecula (55.6 %), Phylloscopus collybita (8 %), Troglodytes troglodytes (7.8 %), Ficedula parva(5.8 %), Turdus philomelos (4 %). During spring 2009 the most mass species was Hirundo ristica, Phylloscopus collybita, Phylloscopus trochilus, Luscinia luscinia. During spring expedition in 2009 among trapped birds prevailed: Sylvia atricapilla (24.2 %), Luscinia luscinia (19.8 %), Sylvia borin (13.9 %)
Опис
Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2010. - Том 15, Вип. 6: Сер. "Біологія". – укр. і рос.
Ключові слова
міграції птахів, о. Зміїний, Чорне море, миграции птиц, о. Змеиный, Чёрное море, birds migrations, island Zmeiny, Black Sea
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
DOI
ORCID:
УДК