Одиничні імена в антропонімії Косова

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті аналізуються чоловічі одиничні імена, які функціонували в антропоніміконі м.Косова Івано-Франківської обл. з 1880 по 1998 рр.
Male singular names are analyzed in this article. These names were functioning in the anthroponymical system of the town of Kosov of the Ivano-Frankovsk region from 1880 until 1998.
Опис
Ключові слова
антропонім, функціонування, частотність, anthroponym, functioning, frequency
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
DOI
ORCID:
УДК