СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ІДЕОЛОГЕМ (на матеріалі промови Д. Кемерона)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет
Анотація
У статті розглянуто механізми перетворення мовної одиниці на ідеологему, які функціонують на семантико-синтаксичному рівні. Основними з таких механізмів є вживання дієслова як безактантного та введення до структури речення абстрактного псевдо-актанта
The article singles out the mechanisms of converting a language unit into ideologeme at the semantic-syntactical level. Dominant among them are treating the verb as nonactant, and introducing an abstractpseudo-actant into the sentence structure
В статье установлены механизмы преобразования языковой единицы в идеологему, функционирующие на семантико-синтаксическом уровне. Основными из таких механизмов являются употребление глагола как безактантного, и введение в структуру предложения абстрактного псевдо-актанта
Опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць.
Ключові слова
ідеологема, дієслово, актант, ideologeme, verb, actant, идеологема, глагол
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК