The concept of neutrality / non-alignment in Ukraine’s politics

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
The purpose of this article is to analyze the role of neutrality/non-alignment concept in Ukraine's politics during its independence. The author came into conclusion that the implementation of the neutrality/non-alignment policy had extremely ambiguous, even more negative consequences for the existence of Ukraine until 2022, and that this approach will no longer be able to guarantee Ukraine’s full security in the context of the ongoing war with the Russian Federation, which has significantly weakened the Ukrainian state in political, economic and military terms.
У статті аналізується значення та роль концепції нейтралітету / позаблоковості в політиці України в період її незалежності. З’ясовано, що впровадження політики нейтралітету /позаблоковості мало вкрай неоднозначні, навіть більше негативні наслідки для екзистенційного існування України до 2022 року, і що цей підхід вже не зможе гарантувати її повну безпеку в контексті триваючої війни з Російською Федерацією, яка значно послабила українську державу у політичному, економічному та військовому плані.
Опис
Ключові слова
neutrality/non-alignment, NATO, full-scale invasion, Russian-Ukrainian war, armed neutrality, нейтралітет / позаблоковість, НАТО, повномасштабне вторгнення, російсько-українська війна, збройний нейтралітет
Бібліографічний опис
Соціально-політичні студії : наук. альманах
DOI
ORCID:
УДК