Ділова іноземна мова

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Методичні вказівки призначені для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальністі 071 «Облік і оподаткування». Основна мета вказівок – надати методичну допомогу здобувачам у вивченні дисципліни «Ділова іноземна мова» під час практичних занять та у процесі самостійної роботи та надати приклади текстів академічної та професійної спрямованості Матеріал представлено у розрізі змістових модулів та тем.
Опис
Ключові слова
методичні вказівки, ділова іноземна мова, іноземна мова
Бібліографічний опис
Рудік І.В. Ділова іноземна мова: метод. вк. для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спец. 071 «Облік і оподаткування». – Одеса: ОНУ, 2022. – 40 с.
DOI
ORCID:
УДК