Про природу просторово-часової мінливості неприливних варіацій сили ваги

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Розглядається просторово-часова мінливість неприливних варіацій сили ваги на підставі моделі високочастотних стоячих деформаційних хвиль, хвиль стиску-розтягання, що функціонують у верхній частині земної кори.
В работе высказывается гипотеза об обусловленности пространственно-временной изменчивости неприливных вариаций силы тяжести механизмом стоячих высокочастотных тектонических деформационных волн (волн сжатия-растяжения) функционирующих в верхней части земной коры.
A hypothesis is phrased about the conditionality of spatial-temporal changeability of nontidal gravity variations is stipulated by a mechanism of standing high-frequency tectonic deformation waves(compression-tension waves).
Опис
Ключові слова
неприливні варіації сили ваги хвилі стоячі, неприливные вариации силы тяжести стоячие волны, nontidal gravity variations standing waves
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК