Коды русского авангарда в лирических циклах М. Цветаевой 1920-х годов

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті аналізуються ліричні цикли М. Цвєтаєвої в аспекті авангардної естетики. Осмислюється ряд чинників, що визначають зближення поетичної системи М. Цвєтаєвої 1920-х років з парадигмою російського Авангарду.
В статье анализируются лирические циклы М. Цветаевой в аспекте авангардной эстетики. Вычленяется ряд факторов, определяющих сближение поэтической системы М. Цветаевой 1920-х годов с парадигмой русского Авангарда
The article analyzes the lyric cycles of M. Tsvetaeva in the aspect of Advance-guard aesthetics. The row of factors are exarticulated determining rapprochement of the poetic system of M. Tsvetaeva 1920-th years with the paradigm of Russian Advance-guard.
Опис
Ключові слова
авангардна естетика, словотворення, сугестія, перформативність, метаморфоза, авангардная эстетика, словотворчество, суггестия, перформативность, метаморфоза, vanguard aesthetics, word creation, suggestion, performativity, metamorphosis
Бібліографічний опис
Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies
DOI
ORCID:
УДК