Застосування примусу під час проведення освідування у кримінальному провадженні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Досить актуальним є розгляд питання дотримання прав громадян під час проведення освідування у кримінальному провадженні. Необхідно визначити окремі проблеми, що виникають під час здійснення освідування в примусовому порядку, та шляхи їх усунення. Доцільність дослідження також зумовлена метою визначення кола осіб, які підлягають освідуванню, та можливості застосування примусу щодо них.
Опис
Ключові слова
застосування примусу, проведення освідування, кримінальне провадження
Бібліографічний опис
Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів – учасників 78-ї звітної конф. Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Секція економічних і правових наук (19–20 трав. 2022 р., м. Одеса) / ОНУ ім. І. І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. О. В. Побережець. – Одеса : Олді-Плюс, 2022.