Біолого-екологічна характеристика атерини чорноморської Atherina pontica (Eichwald) в різних акваторіях прибережної зони північно-західної частини Чорного моря

Ескіз недоступний
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Проведено дослідження вікового, статевого, розмірно-масового складу та гельмінтофауни атерини чорноморської Atherina pontica (Eichwald, 1831) у північно-західній частині Чорного моря. У атерини виявлено п’ять вікових груп, її максимальний вік становив чотири роки (4+). В досліджених районах домінуючим віковим класом виду були двохлітки (1+): в Одеській затоці (39,4 %), районі Лагерної коси (34,1 %). У молодших вікових групах переважали (0+, 1+) самці, у старших самки. Показники вивчених параметрів свідчать про задовільний стан популяції атерини. Дослідження гельмінтофауни виявили 14 видів гельмінтів, найбільш численні за видовим складом були – трематоди.
Опис
Ключові слова
091 біологія, розмірно-масова характеристика, віковий склад, Atherina pontica, гельмінтофауна, Чорне море
Бібліографічний опис
Гулак Б. С. Біолого-екологічна характеристика атерини чорноморської Atherina pontica (Eichwald) в різних акваторіях прибережної зони північно-західної частини Чорного моря = Biological and ecological characteristics of the Black Sea aterina Atherina pontica (Eichwald) in different waters of the coastal zone of the northwestern part of the Black Sea : дипломна робота магістра / Б. С. Гулак; наук. кер. В. В. Заморов; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т, Каф. гідробіології та загальної екології. – Одеса, 2018. – 54 с
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання