Пьер Паоло Пазолини: эпиграмма в его творчестве

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Статья является попыткой установить на материале италоязычной литературы место, которое занимает эпиграмма в поэтическом творчестве П.Пазолини.В ней также исследуются основные темы и особенности двух эпиграмматических сборников поэта.
Стаття є спробую визначити на матеріалі італомовної художньої літератури місце, яке посідає епіграма у поетичній творчості П.Пазоліні. В статті також розлядаються головні теми та особливості двох епіграматичних збірок поета.
This paper is an attempt to highlight the importance of epigrams for P.Pasolin'Cs poetic works on Italian literature samples. It mainly deals with the main topics and characteristics of the poet's two collections of epigrams.
Опис
Ключові слова
поэзия, эпиграмма, поезія, епіграма, poetry, epigram
Бібліографічний опис
Записки з романо-германської філології = Writings in Romance-Germanic Philology
DOI
ORCID:
УДК