Antimycotic activity of the isolates of lactobacteria from water and mussels of Black Sea

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Determination of the presence of antimycotic activity and its level in thirteen lactobacteria isolates from Black Sea water and mussels. Methods. Antimycotic activity of lactic acid bacteria (LAB) isolates was tested by agar diffusion method in 24-well plates. To determine character of action the plates were incubated for 7 days at 25 °C. Results. For the first time antimycotic activity of marine LAB from Odesa coast was estimated. The majority of the tested isolates of lactobateria exhibited antimycotic activity of high level completely inhibiting (in 100%) as mycelium growth as well as spore formation of Penicillium expansum UKM F-575 and Aspergillus niger UKM F-16706 on second day of the study. Four isolates (M.5.1, M.5.2, M.7.1, M.7.2) showed lower antimycotic activity (from 0 to 75%). Eight LAB isolates from seawater (W.1.1, W.1.2, W.1.3, W.1.4, W.1.5, W.1.дк, W.2.3, W.2.4) and one isolate from mussel liquor (M4.1) completely inhibited mycelial growth and sporulation of P. expansum UКМ F-575 and A. niger UКМ F-16706 even within seven days indicating fungicidal character of action. Conclusions. The most of tested LAB isolates from Black Sea exhibited high antimycotic activity against P. expansum UКМ F-575 and A. niger UКМ F-16706 indicator strains. The most active lactobacteria isolates were W.1.1, W.1.2, W.1.3, W.1.4, W.1.5, W.1.дк, W.2.3, W.2.4 isolated from Black Sea water and M4.1 – from mussel liquor. The character of the revealed antimycotic activity was determined as fungicidal.
Мета. Визначення наявності антимікотичної активності і ступеню її вираженості у тринадцяти ізолятах лактобактерій з чорноморської води та мідій. Методи. Антимікотичну активність ізолятів молочнокислих бактерій (МКБ) досліджували методом дифузії в агар в 24-лункових планшетах. Щоб визначити характер дії, планшети інкубували протягом 7 днів при 25 °C. Результати. Вперше оцінено антимікотичну активність морських МКБ з Одеського узбережжя. Більшість досліджених ізолятів лактобактерій виявили антимікотичну активність високого рівня, повністю пригнічуючи (на 100%) як ріст міцелію, так і спороутворення Penicillium expansum UKM F-575 та Aspergillus niger UKM F-16706 на другий день дослідження. Чотири ізоляти (М.5.1, М.5.2, М.7.1, М.7.2) показали меншу антимікотичну активність (від 0 до 75%). Вісім ізолятів МКБ з морської води (В.1.1, В.1.2, В.1.3, В.1.4, В.1.5, В.1.дк, В.2.3, В.2.4) та один ізолят із ліквору мідій (M4.1) повністю пригнічував ріст міцелію та спороутворення P. expansum УКМ F-575 та A. niger УКМ F-16706 навіть протягом семи днів, що свідчить про фунгіцидну дію. Висновки. Більшість досліджених ізолятів МКБ із Чорного моря проявили високу антимікотичну активність щодо індикаторних штамів P. expansum УКМ F-575 та A. niger УКМ F-16706. Найактивнішими ізолятами лактобактерій були В.1.1, В.1.2, В.1.3, В.1.4, В.1.5, В.1.дк, В.2.3, В.2.4 виділені з води Чорного моря та M4.1 – з ліквору мідій. Характер виявленої антимікотичної активності було визначено як фунгіцидний.
Опис
Ключові слова
antimycotic activity, molds, mussels, lactic acid bacteria, Black Sea, антимікотична активність, цвілеві гриби, мідії, молочнокислі бактерії, Чорне море
Бібліографічний опис
Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology
ORCID:
УДК