Євген Прісовський - шевченкознавець

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У стаггі з’ясовуються основні напрямки діяльності професора Є. М. Прісовського у сфері шевченкознавства. Визначається своєрідність авторської манери дослідника.
The given article analysis the main directions of professor Yevhen Prisovskiy’s activity in studying Taras Shevchenko’s creative work.
Опис
Ключові слова
шевченкознавство, публіцистичний стиль, літературний процес, studying of Taras Shevchenko’s creative work, publicist style, literary process
Бібліографічний опис
Iсторико-лiтературний журнал
DOI
ORCID:
УДК