Процес нобілітації запорозької старшини в Російській імперії: Василь Пшимич та Василь Чернявський

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
СПД-ФО Бровкін О.В.
Анотація
Стаття присвячена нобілітації двох запорозьких старшин Василя Пшимича й Василя Чернявського після зруйнування Запорозької Січі. На їхніх долях з’ясовано найбільш швидкий та офіційний із можливих шляхів переходу козацької старшини у російське дворянство.
Статья посвящена нобилитации двух представителей запорожской старшины – Василия Пшимича и Василия Чернявского, – после ликвидации Запорожской Сечи в 1775 г. На примере их судеб рассмотрен наиболее быстрый и официальный из возможных путей перехода казацкой старшины в российское дворянство.
The article describes the special way of Cossack officers transition into Russian nobility.
Опис
Чорноморська минувшина : записки відділу історії козацтва на Півдні України / НАН України, НДІ укр. козацтва . – Одеса, 2011.
Ключові слова
нобілітація, запорозька старшина, Пшимич, Василь, Чернявський, Василь, російське дворянство, нобилитация, запорожская старшина, Пшимич, Василий, Чернявский, Василий, российское дворянство, the getting of noble status, Cossack officers, Vasyl’ Pshymych, Vasyl’ Chernyavs’kyi, Russian nobility
Бібліографічний опис
Чорноморська минувшина : записки відділу історії козацтва на Півдні України
DOI
ORCID:
УДК