Правове регулювання вчинення нотаріальних дій та державної реєстрації прав на землю при їх відчуженні

Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Основний Закон України концептуально визначає статус землі в суверенній і незалежній, демократичній, соціальній, правовій державі — Україні.
Опис
П'яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвяч. пам'яті Є.В. Васьковського : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (до 150-річчя Одеського нац. університету ім. І.І. Мечникова, Одеса, 22 травня 2015 р.) / відп. ред.: І. С. Канзафарова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ . – Одеса : Астропринт, 2015 .
Ключові слова
земля
Бібліографічний опис
П'яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвяч. пам'яті Є.В. Васьковського : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (до 150-річчя Одеського нац. університету ім. І.І. Мечникова, Одеса, 22 травня 2015 р.)