Функціонально-стилістичні особливості вживання антропонімів у романі Ліни Костенко «Записки українського самашедшого»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет
Анотація
Власні назви (далі ВН) є важливим елементом художнього твору. Оніми у літературі функціонують завдяки авторській майстерності, вони трансформуються, набувають додаткових значень і можуть бути повністю переосмислені. Саме це привертає неабияку увагу сучасних учених.
Опис
Філологічні студії : збірник наукових статей студентів філологічного факультету / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т . – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2014.
Ключові слова
власні назви, антропонім, Ліна Костенко
Бібліографічний опис
Філологічні студії : збірник наукових статей студентів філологічного факультету
DOI
ORCID:
УДК