Предвыборная листовка и лозунг как жанры политического дискурса

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статье выявлено своеобразие функционирования русского предвыборного лозунга в российских, украинских и белорусских предвыборных листовках конца ХХ — начала ХХІ века.
У статті виявлено своєрідні риси функціонування російськомовного передвиборчого лозунгу в російських, українських і білоруських передвиборчих листівках кінця ХХ — початку ХХІ ст.
The article deals with functioning of pre-election slogans and leaflets in Russian, Ukrainian and Belorussian preelection campaigns of the late XXth — beginning XXIst centuries.
Опис
Ключові слова
политический дискурс, предвыборный лозунг, предвыборная листовка, політичний дискурс, передвиборчий лозунг, передвиборча листівка, political discourse, campaign slogan, pre-election leaflet
Бібліографічний опис
Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання