Роль информационных систем и систем управления как инструментов информационного воздействия

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Букаєв В.В.
Анотація
Как известно, ни одно предприятие не может осуществлять свою деятельность без информации, в связи с этим, информацией пронизаны все материальные объекты и процессы, поэтому именно информация является первичным компонентом лежащим в основе любого бизнеса.
Опис
Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених: "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи", 27-28 березня 2009 р. / уклад.: С. Г. Васильєв ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Букаєв В.В., 2009.
Ключові слова
информация, информационные системы, системы управления
Бібліографічний опис
Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених: "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи", 27-28 березня 2009 р.
DOI
ORCID:
УДК