Консенсусні методи політичної діяльності як перспектива трансформаційних процесів в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглядаються складові та особливості застосування консенсусних методів діяльності суб’єктів політики. Відносно сучасних українських реалій зроблено висновок про те,що рівень культури влади та громадян дозволя є припускати можливість застосування консенсусних методів взаємодії лише як перспективу.
В статье рассматриваются составляющие и особенности консенсусных методов деятельности субъектов политики.Сделан вывод о том,что эти методы можно оценивать как перспективу трансформационных процессов в Украине.
The article deals with components and particularizes of applying consensus methods of politics’ subjects authority.It was determined that these methods may be used as perspective transformation processes in Ukraine.
Опис
Ключові слова
консенсус, компроміс, лібералізм, демократія, трансформація, консенсус, компромисс, либерализм, демократия, трансформация, consensus, compromise, liberalism, democracy, transformation
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК