Сучасна українська есеїстика: засоби впливу на читача

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Статтю присвячено засобам впливовості жанру есе. Здійснено огляд цих провідних прийомів у публіцистиці Ю. Андруховича.
Статья посвящена средствам воздействия жанра эссе. Осуществлен обзор этих главных приемов в публицистике Ю. Андруховича.
This article is devoted to means of influence of genre. There is a realized view of these main attempts in sociopolitical journalism of J. Andrukhovych.
Опис
Діалог : Медіа-студії : збірник наукових праць / ред. кол. : відп. ред. Александров О. В. [та ін.]. — Одеса : Астропринт, 2012.
Ключові слова
публіцистика, есей, Ю. Андрухович, вплив, жанр, художність, публицистика, эссе, воздействие, художественность, socipolitical journalism, essay, J. Andrukhovych, influence, genre, art
Бібліографічний опис
Діалог: Медіа-студії: збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК