Optical properties of of ZnS:Fe nanochrystalls obtained by colloidal method

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Abstract – iron doped zinc sulfide nanocrystals were obtained by colloidal synthesis using gelatin, lactose or polyvinyl alcohol as a stabilizing matrix. The structure of the nanocrystals was determined using X-ray diffraction (XRD). The influence of the concentration effect on the size and properties of ZnS nanocrystals, the optical absorption spectra and photoluminescence spectra were studied, and the types of optical transitions in these nanocrystals were determined.
Анотація– Нанокристали сульфіду цинку легованого залізом були отримані шляхом колоїдного синтезу з використанням желатину, лактози або полівінілового спирту в якості стабілізуючої матриці. Структура нанокристалів визначена за допомогою рентгенівської дифракції (XRD). Вивчено вплив концентраційного ефекту на розмір і властивості нанокристалів ZnS, спектри оптичного поглинання і фотолюмінесценції, визначено типи оптичних переходів в даних нанокристалах.
Аннотация – Нанокристаллы сульфида цинка легированного железом были получены путем коллоидного синтеза с использованием желатина, лактозы или поливинилового спирта в качестве стабилизирующей матрицы. Структура нанокристаллов определена при помощи рентгеновской дифракции (XRD). Изучены влияние концентрационного эффекта на размер и свойства нанокристаллов ZnS, спектры оптического поглощения и фотолюминесценции, определены типы оптических переходов в данных нанокристаллах
Опис
Ключові слова
zinc sulfide, nanocrystals, absorption edge, photoluminescence, сульфід цинку, нанокристали, край поглинання, фотолюмінесценція, сульфид цинка, нанокристаллы, край поглощения, фотолюминесценция
Бібліографічний опис
Фотоэлектроника = Photoelectronics
Зібрання