Народний календар румунів і молдаван Буковини: аграрні звичаї та обряди у новому висвітленні: [Рец.:Мойсей А. А. Аграрні звичаї та обряди у народному календарі східнороманського населення Буковини / Мойсей А. А. – Чернівці: ТОВ "Друк-Арт", 2010. - 304 с.: 36 іл.]

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Проблема, яку визначено для наукового вирішення у новій монографії Антонія Мойсея, важлива, виходячи з тієї визначної ролі, яку відіграє народний календар у житті кожного етносу. Він є серцевиною системи розрахунку і поділу часу відповідно до основних астрономічних явищ; визначає соціальний і культурний періоди, органічно пов'язані з матеріальною та духовною сферами; представляє специфічний спосіб життєдіяльності; демонструє значимість праці, різноманітних форм цивілізації і культури; висвітлює модель суспільства на певному етапі історії; розкриває сенс існування на конкретних відтінках соціального буття. З цією думкою, висловленою автором у вступі книги, можна повністю погодитись, маючи на увазі і її актуальність. Ця характерна риса роботи виходить з необхідності більш досконалих студій у галузі міжетнічних взаємостосунків у зонах контакту, що у багатьох випадках становить майже постійні вогнища конфліктів. До цього можна додати наявність певних недоопрацювань в галузі вивчення традиційної культури національних меншин України.
Опис
Записки історичного факультету = Записки исторического факультета / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2010.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Записки історичного факультету = Записки исторического факультета
DOI
ORCID:
УДК