Жанр псалма в структурі «Повчання» Володимира Мономаха

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглядаються жанрові особливості твору, роль Псалтиря у текстовій палітрі пам’ятки.
В статье рассматриваются жанровые особенности произведения, роль Псалтыря в текстовой палитре памятника.
The article is discusses genre features of work and the role of Psalter in the textual palette of memory.
Опис
Ключові слова
жанр, Псалтир, синкретизм, Псалтырь, genre, Psalter, syncretism
Бібліографічний опис
Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies
DOI
ORCID:
УДК