Феноменологічна природа українського роману («Лебедина зграя» В. Земляка, «Твоя зоря» О. Гончара)

Ескіз
Дата
1999
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
«Завершений художній твір становить собою результат творчого мислення». А питання завершеності художньої цілісності твору як системи - «це завжди - пошлемося на думку Миколи Кодака, - питання про жанр». Тож цілком природньо жанрово-психологічні ознаки художнього мислення останнім часом все частіше стають предметом наукових студій і як наслідок — поява нових поглядів на природу й формотворчі можливості жанру. Симптоматичним був, зокрема, той факт, що у запропонованій російським естетиком М. Каганом системі жанрової диференціації (за тематичним принципом, пізнавальним, способом образного моделювання дійсності та за ціннісно-оцінним ставленням до дійсності) увагу О. Ковальчука, дослідника проблем жанрового розвитку української повоєнної прози привернув саме останній критерій - аксюлогічний.
Опис
Ключові слова
український роман, феноменологічна природа
Бібліографічний опис
Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies
DOI
ORCID:
УДК