Феноменологічна природа українського роману («Лебедина зграя» В. Земляка, «Твоя зоря» О. Гончара)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
1999
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
«Завершений художній твір становить собою результат творчого мислення». А питання завершеності художньої цілісності твору як системи - «це завжди - пошлемося на думку Миколи Кодака, - питання про жанр». Тож цілком природньо жанрово-психологічні ознаки художнього мислення останнім часом все частіше стають предметом наукових студій і як наслідок — поява нових поглядів на природу й формотворчі можливості жанру. Симптоматичним був, зокрема, той факт, що у запропонованій російським естетиком М. Каганом системі жанрової диференціації (за тематичним принципом, пізнавальним, способом образного моделювання дійсності та за ціннісно-оцінним ставленням до дійсності) увагу О. Ковальчука, дослідника проблем жанрового розвитку української повоєнної прози привернув саме останній критерій - аксюлогічний.
Опис
Ключові слова
український роман, феноменологічна природа
Бібліографічний опис
Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies