РОСІЙСЬКА ПОЛІТИКА США ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст. ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПРЕСИ ХЕРСОНСЬКОЇ ТА БЕССАРАБСЬКОЇ ГУБЕРНІЙ

Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
У статті досліджені оцінки періодичної преси Херсонської та Бессарабської губерній зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки щодо Росії другої половини ХІХ ст. Визначено місце та роль регіональної преси у відображенні суспільної думки населення Північно-Західного Причорномор'я. З'ясовані особливості загальноприйнятих в Російській імперії стереотипів про Новий світ. Розглянуто механізм висвітлення американських реалій на сторінках регіональної преси.
статье освещена реакция населения юга Российской империи на наиболее значимые события внешнеполитической жизни США и России во второй половине XIX в. Исследуются американо-российские отношения на страницах изданий Одессы, Николаева, Херсона, Кишинева, Киева, Санкт- Петербурга, Москвы. Изучены формы и направления освещения американской реальности на страницах региональной прессы. Определено место и роль региональной пресы в отображении общественного мнения населения Северного Причерноморья.
In this article the author tries to analyze American-Russian relations. It studies the reflection of the United States of America in the second half of the 19th century in the periodicals of the Russian Empire. The main periods of history of the North American States, which were covered in them, are investigated. American-Russian relations described on the pages of the periodicals from Odessa, Kishinev, Saint- Petersburg and Moscow are examined.
Опис
Діалог : Медіа-студії : збірник наукових праць / ред. кол. : відп. ред. Александров О. В. [та ін.]. — Одеса : Астропринт, 2012. — Вип. 15. — 472 с.
Ключові слова
Сполучені Штати Америки, Російська імперія, регіональна періодика, суспільна думка, американо-російські відносини, Соединенные Штаты Америки, Российская империя, региональная периодика, общественное мнение, американо-российские отношения, The United States of America, the Russian Empire, regional periodical press, public opinion, American-Russian relations
Бібліографічний опис
Діалог : Медіа-студії : збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК