Подорожній нарис: «пам’ять жанру» Стаття перша. На перетині видів масової комунікації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
У статті вперше представлена авторська концепція подорожнього нарису як контенту різних видів масової комунікації. Основною особливістю цього різновиду жанру визначається архаїчний синкретизм автора та мандрівника-оповідача, який жорстко детермінує кут сприйняття дійсності.
B статье впервые представлена авторская концепция путевого очерка как контента разных видов массовой коммуникации. Основной особенностью этой жанровой разновидности очерка выступает архаичный синкретизм автора и путешественника-повествователя, что жестко детерменирует угол восприятия действительности.
At first time in the article sumbitt the concept of travel essays as the content of different types of mass communication. The main point in this variety of genre determines by the author’s and traveler-storyteller’s archaic syncretism, which strictly determines the angle of reality variations.
Опис
Діалог : Медіа-студії : збірник наукових праць / ред. кол. : відп. ред. Александров О. В. [та ін.]. — Одеса : Астропринт, 2015.
Ключові слова
масові комунікації, художньо-публіцистична комунікація, подорожній нарис, автор, мандрівник-оповідач, массовые коммуникации, художественно-публицисти¬ческая коммуникация, путевой очерк, путешественник-рассказчик, mass communication, artistic and publicist communication, travel essay, author-narrator
Бібліографічний опис
Діалог: Медіа-студії: збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК